Good Things

Słowa i muzyka: M. Gołębiewski

Driving home night reaching home
never seemed that bad
Pushing mountains endless roads
Meet another day

Fucking tired breathless down
something is still there
Not tomorrow not today
Not even tryin’ to guess

But anytime anyway…

Ref. Good things come to those who wait!

Time is money never waste
That’s what they always say
Never let the chances fade
To be as fast as you can

Fuckin’ bullshit you don’t say
Let ‘em run and spend
Deep inside you feel your way
To have a time as a friend

Anytime anyway…

Good things come to those who wait!

Get Up

Słowa i muzyka: M. Gołębiewski

The day starts here
The dream disappear
Your mind so dear
Must try believe again

Your heart beat speedin’
Your eyes torn wide
Yourself so dear
Must fight to live again

Ref. Get up live again
Get up find your faith

You take your way
You choose what’s real
Your mind so dear
Must got believe again

You move not fear
You make it disappear
Your life so dear
You make it what you want

Ref. Get up live again
Get up find your faith
Get up live again
Get up find your faith
Get up make a change
Get up free yourself

Not For Me

Słowa i muzyka: M. Gołębiewski

New season starts
New guy in town
New pack of lies

Look at the face
Checkin’ the speech
Hey wait a minute sir!

Haven’t we already met before?

Tries to be nice
Almost die hard
To tell me that he cares

Lets cut the crap
Cryin’ out loud
Get a hella out of here

Cause we already met before

Ref. Don’t believe a shit
When they say it’s for me
Don’t believe a shit
They don’t care ‘bout a thing

Hell and Back

Słowa i muzyka: M. Gołębiewski

When you talk
Talk to me dirty
When you walk
Walk like hell

Storm you bring
Bring it all over
Gotta stand
What you have

Ref. So you hell made
Cause I Push over
I don’t break
I got it over
My journey
To Hell and Back

When you hit
Hit when the heart is
When you crash
Make me crawl

Hell you bring
Bring it all over
Wanna turn it
To place to rock

Win Or Lose

Słowa i muzyka: M. Gołębiewski

It’s win or lose
You will not know
But you should choose
How will you go

It’s never clear
What comes to you
Just be free
In what you do!

Ref. It’s never be the same
The ways will wind and rise
The feelings you should name
To choose is only right…

The same old game
Tries to break you down
Down, Like ball and chain
You walk not run

The day will come
You’re running free
Worries behind
Just you and me!

Ref. It’s never be the same
New day comes to rise
You open up to life
Your choice is on

Lady of the Night

Słowa i muzyka: M. Gołębiewski

How you get it
When it comes to you
How you take it
When it’s all on you

You never thought it’s gonna
come to you so soon
You never thought you feel it
back so very soon

Ref. My Lady… Lady of the Night

How you get it
When the touch is back
How you take it
When your passion plays

You never thought it’s gonna
come to you so soon
You never thought you feel it
back so very soon

Ref. My Lady… Lady of the Night

Inside

Słowa i muzyka: M. Gołębiewski

Another day
Another state of mind
No need to rush
No need to analyze

Take a step
When u feel it’s right
Come as you are
With your world inside

Ref. You know so much
You wanna fly
But better walk
Do as you feel inside

It is now
The time is strangest part
So fast sometimes
Sometimes it’s slowin’ down

Never mind
Walk on your path
Draw the world
As you feel INSIDE

Blues tego, który nie odjechał

Słowa: Roman Śliwonik Muzyka: M. Wojtachnia, K. Chmielecki

Z garścią snów coraz bledszych jak widmowe ptaki
Zostałem tutaj choć wszyscy już gdzieś odjechali
Z odległości czynione jakieś nieme znaki
Może do mnie a może coś w sobie żegnali

Ref. Może chcieli, żebym razem gdzieś z nimi pojechał
Może przestrzeń między nami stawała się ulgą
I to wszystko już pamiętam jak zwietrzałe echa
Jak sen o czymś, co do ludzi przychodzi zbyt późno

Już dawno wystygły we mnie zszarzałe perony
Morza mają chłód szklany, rzeki są bez imion
Czasem wracam w te miejsca jak zawsze spóźniony
Gdzie czas ptakiem widmowym już dawno odpłynął

Ref. Wszystkie wstążki, bukiety, pasma włosów na wietrze
Oddałem ptakom widmowym na ich smutne gniazda
Ptakom sunącym wysoko nieznanym powietrzem
W stronę, gdzie świeci każdemu przeznaczona gwiazda

Z garścią snów coraz bledszych jak widmowe ptaki
Podróżny który żadnej podróży nie sprostał
Pojmuję w stygnącym powietrzu nieme, dziwne znaki
Żalu odjeżdżających, który we mnie został

Face in the Crowd

Słowa i muzyka: M. Gołębiewski

She walks out the door
Make sure it is closed
All she has left
Were the days of the past
Nobody was there
To warm her cold hand
Left without trace
Melting down to the crowd
She knows

Ref. Just another face in the crowd
Just another day of her life
Just another way into dark
Just another face in the crowd

She catches no eye
She’s keepin’ head down
All that she’s got
Is the dark of the night

The feelings inside
She learnt how to hide
The dice is rolled out
She’s leavin’ the past
She knows

Ref. Just another face in the crowd…

Restless

Słowa: M. Gołębiewski Muzyka: M. Wojtachnia, M. Gołębiewski

If you don’t know how to do it
If you don’t know how to take it
If you don’t know how to make it
If you don’t know how to do it

Come HERE!
Come NOW!
Come HERE!
Come NOW!
Cause…

Ref. When you’re RESTLESS
You got nothin’
Nothin’ to lose!

Slo Mo

Muzyka: M. Wojtachnia Słowa: M. Gołębiewski

Down in the depths
hidden thoughts
halflook down the doors
you were not there

Remember breath
sigh me in
gentle fingertips
when you were there

Garden tree
shadowed us
pouring rain
ignites that spark

Closing you
closing me
closing us
in the mist of
two as one

parts of life
always will
stay with us
in our own
magic one

Slo Mo…